Εγκαταστάσεις λογισμικού και Αναβάθμιση

Γρήγορη επιδιόρθωση | Δοκιμές & Ανατροφοδότηση | Γρήγορη επιστροφή

Φροντίζουμε να έχετε τα κατάλληλα προγράμματα που χρειάζεστε για την δουλειά σας, καθώς και την άριστη επίδοση τους στον υπολογιστή σας.

Εγκαταστάσεις λειτουργικών συστημάτων Windows, OS X και Linux.

Εγκαταστάσεις λογισμικών περιήγησης διαδικτύου Chrome, Firefox, Microsoft Edge κλπ.

Εγκαταστάσεις εφαρμογών Office, Libra.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια προγράμματα, φροντίζουμε επίσης για την αναβάθμιση του υπολογιστή σας στις προδιαγραφές που ζητάτε.

  • Εγκαταστάσεις λειτουργικών συστημάτων Windows, OS X και Linux.
  • Εγκαταστάσεις λογισμικών περιήγησης διαδικτύου Chrome, Firefox, Microsoft Edge κλπ.
  • Εγκαταστάσεις εφαρμογών Office, Libra.