Βελτιστοποίηση αργών υπολογιστών

Γρήγορη επιδιόρθωση | Δοκιμές & Ανατροφοδότηση | Γρήγορη επιστροφή

Ο υπολογιστής σας είναι οδυνηρά αργός; Μπορούμε να βοηθήσουμε. Έχουμε στη διάθεσή μας πολλά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν να επαναφέρουμε τη ζωή στον παλιό σας υπολογιστή. Μέσω βελτιστοποίησης, του service και κάποιες μικροαλλαγές, μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε ένα πιο γρήγορο υπολογιστή.

 • Memory Upgrade
 • All Brands Repair
 • Virus/Spyware Removal
 • Battery Replacement
 • Mac Diagnostic Service
 • Mac Water Damage Repair
 • 30 Days Warranty
 • Memory Upgrade/Replacement
 • Water Damage Repair
 • Cracked hinges or Panels
 • LCD Screen Repair
 • Hard drive Repair
 • Water Damage Repair
 • Laptop LCD Screen Repair
You guys rock! Thank you for making it painless, pleasant and most of all hassle free! I wish I would have thought of it first. I am really satisfied with my first laptop service.

Maria Anderson

CFO, Tech NY
Ostrya did great job with fixing my laptop for a good price. I recommend any body with laptop problems, they will give you excellent service to all his customers.

John Smith

Manager, Tele Service